Mjukvaruteknologier

På Gislen Software förstår vi betydelsen av att använda de mest lämpliga och effektiva teknologierna för varje projekt. Vårt mål är att säkerställa att de lösningar vi erbjuder inte bara är av hög kvalitet utan också framtidssäkra. Detta kräver en kontinuerlig process där vi utvärderar och implementerar nya teknologier, samtidigt som vi upprätthåller support för befintliga system.

För att effektivt hantera detta dynamiska teknologilandskap, har vi etablerat ett dedikerat team av teknikspecialister. Dessa specialister har till uppgift att regelbundet granska och bedöma de teknologier som används inom företaget. Detta team spelar en kritisk roll i att identifiera och integrera innovativa teknologiska lösningar som kan stärka och utöka våra kapaciteter.

Teamet fokuserar inte bara på att identifiera nya teknologier som kan integreras i vår arbetsflöde, men också på att säkerställa att de teknologier vi redan använder fortsätter att vara relevanta och effektiva. Genom denna strategi kan vi erbjuda lösningar som är robusta och anpassningsbara till framtida behov och utmaningar.

Nedan presenterar vi några av de teknologier vi för använder och underhåller, notera att denna lista inte är uttömmande men är avsedd att ge en god bild av verktygen i vår teknologiska arsenal:

Backend

 • C#.NET
 • VB.NET
 • .NET Frameworks
 • Web services (WCF, RESTFUL/SOAP)
 • ASP.NET
 • ASP.NET MVC
 • ASP.NET Web API
 • ADO.NET
 • WCF
 • LINQ
 • WPF
 • Multi-Threading
 • Windows Services
 • Web Services
 • Remoting
 • XML Processing
 • C
 • C++
 • Node.js
 • MSMQ

Moln

 • Microsoft Azure
 • AWS
 • Google Cloud

Presentationalager

 • HTML
 • HTML5
 • CSS
 • Bootstrap
 • Javascript
 • JSON
 • Ajax
 • JQuery
 • Angular
 • React
 • Vue
 • BackBoneJS

Robotic Process Automation

 • UI Path
 • Automation Anywhere
 • Microsoft
 • Blue Prism

Mobil

 • Native iOS (Swift, Objective-C)
 • Native Android (Java)
 • Flutter
 • Xamarin / .NET MAUI
 • React Native

Databaser

 • MS SQL / T-SQL
 • MySQL
 • RavenDB
 • DB4O
 • CoachBase
 • NoSQL

Diverse

 • Office 360 app development
 • SharePoint
 • Microsoft Dynamics
 • Identity & Access Management
 • Public Key Cryptography
 • Linux
 • OwnCloud
 • GLPI
 • WordPress
 • VMWare

Teknologier för systemintegration

Vi samarbetar med Epical Group för att tillhandahålla en sömlös integrationstjänst med svenska och indiska integrationsexperter som jobbar sida vid sida och tillsammans tillhandahåller tjänster 24×7. Vi jobbar för närvarande med Microsoft Biztalk/Logic Apps, TIBCO och IBM integration men kan även Mulesoft. Vårt Integrationsteam är specialister på att supporta och utveckla integrationsplattformar för stora kunder som ABB, PostNord, Scandinavian Airlines och Swedish Match. Nedan följer en lista med olika teknologier vi kan och använder:

TIBCO

 • TIBCO BW (Business Works)
 • TIBCO EMS (Enterprise Message Service)
 • TIBCO Designer
 • TIBCO Hawk
 • TIBCO TRA (TIBCO Runtime Agent)
 • TIBCO Service Grid
 • TIBCO Business Studio – BPM (Business Process Management)
 • TIBCO Classic Administrator
 • TIBCO MFT (Managed File Transfer)
 • IS – Internet Server
 • PS – Platform Server
 • GEMS – Graphical EMS

BizTalk

 • Microsoft BizTalk Server
 • IBM WebSphere MQ
 • SQL Server
 • HAT (Health and Activity Tracking)
 • BAM
 • BizTalk 360
 • Microsoft ESB Toolkit

Azure

 • Virtual Machines
 • Virtual Networks
 • Azure Service Bus
 • Azure Logic Apps
 • Azure Storage
 • App Services
 • Web Jobs
 • API Management Service
 • Scheduler job

IBM

 • IBM Integration Bus
 • WebSphere Message Broker
 • Web Services (SOAP och REST)
 • WebSphere MQ
 • JMS
 • HTTP
 • HTTPS
 • SAP
 • XML
 • DFDL
 • EDI
 • ESQL
 • JAVA
 • XSLT