Mjukvaruteknologier

Vi vill använda rätt verktyg för varje jobb och utvärdera och implementera nya teknologier så att våra lösningar är framtidssäkrade men samtidigt supporta existerande lösningar.

Teknologier vi använder

För att försäkra att vi är så förberedda för framtiden som möjligt har vi ett team av specialister hos Gislen Software som regelbundet tittar igenom vilka teknologier vi använder och utvärdera vilka nya teknologier vi behöver utvärdera.

Backend

 • C#.NET
 • VB.NET
 • .NET Frameworks
 • Web services (WCF, RESTFUL/SOAP)
 • ASP.NET
 • ASP.NET MVC
 • ASP.NET Web API
 • ADO.NET
 • WCF
 • LINQ
 • WPF
 • Multi-Threading
 • Windows Services
 • Web Services
 • Remoting
 • XML Processing
 • C
 • C++
 • Node.js
 • MSMQ

Moln

 • Microsoft Azure
 • AWS
 • Google Cloud
 • React Native

Presentationalager

 • HTML
 • HTML5
 • CSS
 • Bootstrap
 • Javascript
 • JSON
 • Ajax
 • JQuery
 • Angular
 • React
 • Vue
 • BackBoneJS

Robotic Process Automation

 • UI Path
 • Automation Anywhere
 • Microsoft
 • Blue Prism

Mobil

 • Native iOS (Swift, Objective-C)
 • Native Android (Java)
 • Cross Platform Development (Xamarin)
 • React Native

Databaser

 • MS SQL / T-SQL
 • MySQL
 • RavenDB
 • DB4O
 • NoSQL

Diverse

 • Office 360 app development
 • SharePoint
 • Microsoft Dynamics
 • Identity & Access Management
 • Public Key Cryptography
 • Linux
 • OwnCloud
 • GLPI
 • WordPress
 • VMWare

Teknologier för systemintegration

Vårt Integrationsteam är specialister på att supporta och utveckla integrationsplattformar för stora kunder som ABB, PostNord, Scandinavian Airlines och Swedish Match.

Vi samarbetar med ENFO Group för att tillhandahålla en sömlös integrationstjänst med svenska och indiska integrationsexperter som jobbar sida vid sida och tillsammans tillhandahåller tjänster 24×7. Vi jobbar för närvarande med Microsoft Biztalk/Logic Apps, TIBCO och IBM integration men kan även Mulesoft – här är en lista med olika teknologier vi använder:

TIBCO

 • TIBCO BW (Business Works)
 • TIBCO EMS (Enterprise Message Service)
 • TIBCO Designer
 • TIBCO Hawk
 • TIBCO TRA (TIBCO Runtime Agent)
 • TIBCO Service Grid
 • TIBCO Business Studio – BPM (Business Process Management)
 • TIBCO Classic Administrator
 • TIBCO MFT (Managed File Transfer)
 • IS – Internet Server
 • PS – Platform Server
 • GEMS – Graphical EMS

BizTalk

 • Microsoft BizTalk Server
 • IBM WebSphere MQ
 • SQL Server
 • HAT (Health and Activity Tracking)
 • BAM
 • BizTalk 360
 • Microsoft ESB Toolkit

Azure

 • Virtual Machines
 • Virtual Networks
 • Azure Service Bus
 • Azure Storage
 • App Services
 • Web Jobs
 • API Management Service
 • Scheduler job

IBM

 • IBM Integration Bus
 • WebSphere Message Broker
 • Web Services (SOAP och REST)
 • WebSphere MQ
 • JMS
 • HTTP
 • HTTPS
 • SAP
 • XML
 • DFDL
 • EDI
 • ESQL
 • JAVA
 • XSLT