Programutveckling – Nyckelfärdiga lösningar med agil metodik

Vår huvudverksamhet är utveckling. Vi samarbetar med våra kunder och kombinerar deras marknads och affärserfarenhet med vår tekniska utvecklingskompetens för att möta deras affärsmål.

Vi utvecklar, underhåller och supportar kvalitetslösningar. Oavsett om det handlar om att utveckla programvara från scratch, omarbeta existerande lösningar eller migrera till nya plattformar eller arkitekturer anpassar vi oss. Vi ser alltid till att programvaran vi utvecklar testas och dessutom att den uppfyller alla icke-funktionella krav.

Som en tjänsteleverantör sätter vi alltid kunden först. Vi vill vara flexibla och responsiva och har utvecklat exakta interna kontrollsystem för att se till att vi fullföljer även de mest komplexa utvecklingsprojekten i tid och inom budget.

Vi använder normalt agila metoder. Fortlöpande samarbete med våra kunder ser till att alla projektmål nås. Vi har en stor och växande portfölj med tekniska kompetenser och håller oss framme vad gäller nya teknologier, samtidigt som det aldrig är något självändamål att använda det allra senaste när det finns beprövade teknologier som räcker mer än väl.

Våra lösningar

Vi har utvecklat en unik peer-to-peer långivare för lån för en start-up i England och vi stöder världens största media & marknadsundersökningsinstitut med utveckling och underhåll av deras programvara.

Vi har fullföljt många utvecklingsprojekt för internationella kunder i olika marknadssektorer inklusive; e-handel, kollektivtrafik, transport, logistik, marknadsundersökningar, medicin, kraft, test & mät, utbildning, ekonomiska tjänster och tillverkning.  Vi erbjuder resurser från början till slut. Våra verksamhetskonsulter kan hjälpa till med analys, förstudier och design. Vi använder etablerade utvecklingsprocesser för att reducera risker som kan uppkomma vid outsourcing.

Våra utvecklare

Vi har duktiga välutbildade engelsktalande passionerade utvecklingsingenjörer som fokuserar på att göra sitt bästa för våra kunder. De är inte bara duktiga på teknolog utan har också lärt sig att jobba effektivt över kulturgränserna. Vi försöker alltid att leverera kvalité över förväntningarna. Vårt utvecklingscentrum ligger i södra Indien som är 4.5 timmar före Sverige (3.5 timmar under sommaren). Dessutom börjar vi oftast jobba något senare än vad som är typiskt i Sverige för att få bättre överlappning med den svenska arbetsdagen. Samtidigt börjar vi något tidigare än svensk kontorstid, vilket kan vara en fördel när vi behöver göra underhåll på servrar mm.