Gislen Software består av ett motiverat team av professionella IT ingenjörer som älskar att göra vad de är bäst på

nithya

”Jag började på Gislen Software direkt efter universitetet 2005. Träningen jag fick och de projekt som Gislen Software har låtit mig jobba med har hjälpt mig att bygga upp mitt självförtroende och växa in i rollen som seniorprogrammerare. Företaget hjälper mig också att hålla mina tekniska kunskaper uppe genom regelbunden träning. Utöver det får vi även kulturell träning för att kunna förstå bättre och som hjälper oss att kunna jobba komfortabelt med Europeiska kunder.  Detta har hjälpt mig mycket när jag rest till Skandinavien för att träffa kunder. Min erfarenhet i företaget har varit en väldigt bra start på min professionella karriär inom IT.

Gislen Software behandlar alla lika och uppmuntrar oss att vara kreativa men också att vara oss själva. Eftersom Gislen Software inte är ett alltför stort företag så spelar alla en viktig roll i varje projekt och den feedback jag fått från våra kunder har varit väldigt positiv.

Jag är väldigt glad att jobba här eftersom företaget tar bra hand om sina anställda och deras familjer likaväl som sina kunder. Gislen Software är ett företag som stöder oss och bryr sig.”


a_sathish

”Jag har jobbat hos Gislen Software i mer än 10 år. Om du undrar varför så är det enkelt :-) Jag har helt enkelt aldrig funderat över att byta jobb. Vår VD är väldigt jordnära och lyssnar på vad vi tycker och företaget är mer som en familj. Vi har roligt tillsammans och det är en väldigt bra arbetsmiljö.

Jag började hos Gislen Software direkt efter Universitetet. Efter inledande träning så började jag på ett projekt för en svensk kund. Inom ett år fick jag chansen att åka till Sverige. Jag insåg då att ledningen litade på mig redan så tidigt i min karriär.

Sedan dess har jag hanterat kunder direkt i de flesta projekt jag jobbat med. Mitt självförtroende har växt och jag har haft nöjet att träffa många kunder och ta del av deras kulturer och annat. Om jag kan förstå projektkraven från deras perspektiv så hjälper det mig att uppnå deras förväntningar.

Under mina år hos Gislen Software har jag haft möjligheten att resa i tjänsten till Sverige, USA, Filippinerna och Korea.

Slutligen lite om mitt privatliv. Jag var ung och ogift när jag började hos Gislen Software. Nu är jag gift och en stolt far till två barn. Under denna tid har Gislen Software alltid stött mig genom glada och tuffare tider. Att jobba hos Gislen Software ger mening och är spännande!”