Vi erbjuder utvecklingskompetens och resurser för att arbeta tillsammans med våra kunder för att hjälpa deras att nå era affärsmål. Vi har erfarenhet och kompetens inom .NET, MS SQL och VC++ samt mobil utveckling (Objective C & Java). Vi har också kompetens att jobba med äldre kompetenser som C++ Ansi C och Delphi, kompetens som kan vara svår att hitta.

IMG_0352Här är en mer komplett uppställning:

  • Plattformar: .NET, Microsoft Windows, Linux och JEE
  • Språk: C#/VB.NET, Objective C, C, C++, Java och Delphi
  • Webbutveckling: AJAX, jQuery, Json, XML och SOAP
  • Databaser: MS SQL, MySQL, Sybase och SQLite
  • Mobil: iPhone, iPad, Android och Windows Mobile
  • Integrationsplattformar: Tibco & Biztalk

Vår fokus är på att utveckla stora avancerade serversystem oftast med webb och mobila enheter involverade. Dessutom har vi kompetens att jobba med inbyggda system, test & mät, integration, mobilitet och produktivitet.

Vi kan hjälpa till med projekt från ax till limpa. Vi kan hantera förstudier, arkitektur, design och vi har kompetens inom kvalitetskontroll och test. Vi använder både traditionella och moderna utvecklingsmetoder men på senare år är vår fokus mer på agil programutveckling. När man jobbar med outsourcing till en annan del av världen så kan man dock behöva något mer styrning än vad som är fallet då utvecklarna sitter i samma rum.

Vi sätter alltid kunderna först. Vi försöker vara så flexibla vi kan utan att tumma på professionell kvalitet. Vi försöker alltid göra vårt yttersta för att även de mest komplexa projekten skall levereras i tid och inom budgetramarna som satts upp.

Vi anställer välutbildade engelsktalande IT-ingenjörer som vi ger lämplig träning för att de skall kunna jobba med svenska kunder. Vi har en stark företagskultur där vi säger att vi står på tå, går en extra mil och gör det där lilla extra för att alltid se till att våra kunder är nöjda. Vårt kontor finns i Södra Indien, på vintern 4 och en halv timma före och på sommaren 3 och en halv timma före svensk tid. Det gör att trots tidsskillnaden så finns det en tillräckligt stor överlappning för att det skall kunna gå bra att jobba tillsammans. Vi använder Skype och videokonferenssystem och vår personal jobbar gärna på plats i Sverige under kortare eller ibland längre perioder när så behövs. Tidsskillnaden kan ibland användas som en fördel eftersom vi är uppe tidigare på morgonen och större förändringar av serversystem kan ibland ske klockan 5 på morgonen svensk tid.

Vi är mycket medvetna om kulturutmaningarna mellan Indien och Sverige. Vi rekryterar personal som är duktiga på kommunikation och ger dem träning om hur svensk företagskultur fungerar. Även om det naturligtvis inte går eller ens är önskvärt att de skall bli som svenskar så vågar vi påstå att vi gör allt för att göra kulturutmaningarna så små som möjligt.

Got Something to Say?

Your email address will not be published.