e-man – Integrationsjänster

Scandinavian Airlines ville ha en tjänsteleverantör som hade både svenska och indiska anställda. E-man i Sverige kontaktade oss och frågade om vi kunde hjälpa till med att tillsammans erbjuda denna lösningen för att stödja SAS TIBCO-baserade lösning.

Intreat – Skicka gåvor med mobilen

Vi har utvecklat en komplett betalnings- och leveranslösning för att köpa och skicka restaurangprodukter. Lösningen stöder för närvarande iPhone, Android, SMS, Web och Facebook.

Archover – Secured and Insured

Tänk dig en affärsmodell där små och medelstora företag kan låna pengar till lägre räntor och där sparare kan få högre räntor än vad bankerna ger! Tänk dig nu att detta kan ske utan risker för spararna.

SKF Business Consulting

SKF Nova behövde ett komplett system där projekt kan planeras med eller på liknande sätt som i MS Project, tid och status på varje uppgift kunna rapporteras, för att sedan först auktoriseras och sedan faktureras.

TNS sifo – Market Research

Vi har arbetat med många projekt för TNS-Sifo sedan 2005. Vi började med ett mindre pilotprojekt och sen har samarbetet utvecklats till att omfatta olika affärsområden och några av TNS-Sifos största system.

Fara ASA – Kollektivtrafik

Ett team bestående av tre indier och en svensk skickades till Trondheim och jobbade tillsammans med Q-Free's personal och norska konsulter. Projektet var baserat på kravdokument från fem olika kunder. Onsiteteamet gick igenom kraven och analyserade olika delar av lösningen och bestämde vilka bitar som sedan outsourcades till Indien. Medlemmarna i onsiteteamet byttes ut kontinuerligt under projektets gång.