Ni har levererat en mycket bra produkt, både vad gäller funktionalitet och  kvalitet. Jag är mycket nöjd med samarbetet med Gislen Software

Erik Råwall
Project Manager,
SKF Nova

erik