Kulturutmaningar kan vara en viktig faktor att ta höjd på för att man skall lyckas med outsourcing av IT utveckling och support från Sverige till Indien! På den här sidan finns några rapporter vi tagit fram som ger en del bakgrund och tankar för dem som funderar på att outsourca, har gjort det och vill förstå bättre eller kanske för dem som har känt av problem och utmaningar och vill förstå vad man skall göra för att lyckas. Visserligen är kulturutmaningar inte de enda utmaningarna att ta hänsyn till när man outsourcar. Men det är viktigt att förstå dem och diskutera dem med de indiska medarbetarna när de inträffar. Ett annat sätt är att använda den tjänst som vi gemensamt utvecklat tillsammans mmed ENFO som vi kallar Blended Outsourcing!

Kulturutmaningar-mini2

Kulturutmaningar

Denna rapport beskriver de kulturella utmaningarna man bör tänka på när man outsourcar programvaruutveckling till andra länder. Vi föreslår olika metoder som kan minska riskerna som kan skapa bättre förutsättningar att lyckas och få långsiktligt resultat. Rapporten ger också referenser till forskningen inom området och relaterar till vår mer än 20-åriga erfarenhetsbas. Läs mer >>

Utmaningar-mini 2

Utmaningar inom outsourcing

Denna rapport beskriver olika utmaningar man måste ta hänsyn till när man jobbar med indiska programmerare. Fokus ligger på att förstå utmaningar och skillnader. Rapporten bygger bland annat på ramverk från Hofstede, Hall och Polanyi men är praktiskt orienterad. Författaren har bott och arbetat i Indien med outsourcing i mer än 20 år. Läs mer >>

Hur man startar ett virtuellt team

I denna rapport delar vi med oss av våra erfarenheter och ger råd om vad man skall tänka på när man använder ett virtuellt team i Indien. Vi fokuserar på hur man kan definera roller och kommunikationsprocesser samt berör kulturella skillnader och ger exempel på hur de kan yttra sig. Rapporten tar upp underliggande orsaker till varför det är svårt att förstå koncept över kulturgränserna. Rapporten är praktiskt orienterad. Läs mer >>