Programvaruutveckling för företag

Att utnyttja de senaste teknikerna och metoderna är avgörande för att förbättra affärseffektiviteten och leverera användarvärde för företagen. Gislen Software guidar ditt företag genom den digitala omvandlingen och säkerställer en sömlös utveckling och tillväxt.

Digital transformation för företag: En förenklad strategi

Vägen till digital transformation kan verka överväldigande, men med hjälp av Gislen Software behöver den inte vara det. Vi har väglett många företag genom de utmaningar som digital förändring innebär, och brutit ner hindren för att låsa upp förbättrad drift, kostnadsbesparingar och större användarengagemang.

Vår expertis inom agila metoder och vår tekniska skicklighet gör det möjligt för våra kunder att ligga i framkant när det gäller digital innovation och överträffa konkurrenterna.

Driv företaget framåt med anpassad mjukvaruutveckling

Strategi för digital transformation

Vår strategi för digital transformation börjar på en grundläggande nivå – med detaljerade diskussioner med ledning och personal för att få en heltäckande förståelse för er verksamhet. Vi utvärderar noggrant era nuvarande system och operativa arbetsflöden för att identifiera potentiella förbättringsområden och identifiera eventuella tekniska, kulturella eller ekonomiska hinder. Med denna insikt som grund utformar vi rekommendationer som är exakt anpassade till din organisations unika behov och mål.

Digitala organisationer kännetecknas av följande:

 • Snabb anpassning till föränderliga marknader och tekniker;
 • Tillmötesgående av kundernas krav;
 • Främjande av en proaktiv och samarbetsvillig arbetsstyrka;
 • Effektiv övervakning och styrning av verksamhetens resultat;
 • Smart dataanalys;
 • Stark hantering av efterlevnad, risk och säkerhet.
 • Digital transformation omformar ett företags kultur, värderingar, beslutsprocesser och operativa effektivitet i den digitala tidsåldern.

Skräddarsydd mjukvaruutveckling: Bortom buzzword

Digital transformation är långt ifrån bara en trendig fras, utan en konkret strategi för affärsutveckling.

Vår skräddarsydda strategi omfattar:

 • Djupgående rådgivning för att förstå era affärsbehov, utvärdera befintlig teknik och rekommendera förbättringar;
 • Samarbetande design och analys av krav för att ta fram livskraftiga programvarulösningar;
 • Förbättra IT-avdelningens kapacitet för snabbare projektavslut eller ta fullständigt ansvar för leverans av programvaruprodukter.
 • Samarbete med partners som Epical Group.

Affärsanalys

 • Djupgående Behovsanalys: Vi fördjupar oss i dina affärsbehov genom omfattande kravanalys, för att säkerställa en djup förståelse för dina mål.
 • Samarbetsinriktade Prototyper: Vi utvecklar prototyper som fungerar som en visuell och funktionell ritning för dina applikationer, vilket underlättar tydlig kommunikation och gemensam vision.
 • Arkitekturplanering: Vi definierar en robust applikationsstruktur som stödjer skalbarhet, prestanda och integration.
 • Detaljerad Teknisk Design: Våra tekniska specifikationer är noggrant utformade för att överensstämma med globala standarder samtidigt som de är känsliga för den unika teknologiska landskapet på de europeiska marknaderna.
 • Strikt Kvalitetssäkring: Vi använder strikta QA-praxis för att säkerställa att den slutliga produkten uppfyller och överträffar europeiska kunders förväntningar.

Systemanalys

 • Integrerad Systemering: Vi harmoniserar affärsmål med systemförmågor för att skapa sammanhängande och effektiva lösningar.
 • Anpassade Tekniska Lösningar: Våra lösningar är utformade för att ta itu med de specifika utmaningar och möjligheter som den europeiska marknaden presenterar, vilket säkerställer kompatibilitet och prestanda.
 • Strategisk Ramverk för Support: Vi utvecklar en supportplan som garanterar sömlös drift och kontinuitet i dina system, anpassad till förväntningarna hos europeiska intressenter.
 • Intressentengagemang: Med förståelse för vikten av olika intressentperspektiv säkerställer vi inkluderande kommunikation och anpassning med alla inblandade parter.

Operativ Analys

 • Agila Utvecklingsmetodiker: Våra metodiker väljs för deras smidighet och effektivitet, vilket gör att vi kan navigera komplexiteten i att effektivt och exakt betjäna europeiska kunder från Indien.
 • Kodningsstandarder: Vi följer internationellt erkända kodningsstandarder, vilket säkerställer att våra programvarulösningar håller högsta kvalitet och tillförlitlighet för våra europeiska partners.
 • Avancerade Systemhanteringspraxis: Vårt tillvägagångssätt för systemhantering är proaktivt och framsynt, utformat för att säkerställa lång livslängd och robusthet i de lösningar vi levererar till den europeiska marknaden.

Våra erfarna lösningsarkitekter och mjukvaruingenjörer förstår balansen mellan affärsbehov och tekniska möjligheter. Med rötter i Chennai, Indien, men med dotterbolag i Europa, fokuserar vi passionerat på att betjäna vår brittiska och svenska kundkrets. Vi har många års erfarenhet av att leda organisationer genom betydande digitala omvandlingar.

Vår strategi går längre än att bara välja rätt tekniska lösningar; vi är fast beslutna att tillhandahålla omfattande stöd och insikter för att hantera de utmaningar som är förknippade med att utveckla sofistikerade programvarusystem. Detta omfattar följande:

  <li

 • Säkerställande av programvaruleveranser i rätt tid för att undvika störningar;
 • Effektiv budgethantering för att förhindra kostnadsöverskridanden och försämrad funktionalitet;
 • Att anpassa programvaruutvecklingen till övergripande affärsmål för att säkerställa sömlös integration;
 • Facilitera integrationen av nya system med befintlig infrastruktur för en smidig övergång.

</ul
På Gislen Software ser vi våra kunder som innovationspartners och samarbetar för att skapa skräddarsydda programvarulösningar som driver på den digitala omvandlingen.

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig

  SKICKA EN FÖRFRÅGAN