TNS SIFO är Sveriges mest kända marknadsundersökningsföretag och har under flera decennier utfört en av världens största och mest komplexa och omfattande konsument/media-undersökningar — Orvesto Konsument. För att behålla och förbättra positionen som marknadsledare inom området och för att bli mer effektiv och förenkla processen bestämde sig SIFO för att uppgradera sin IT-lösning. Gislen Software har jobbat med TNS SIFO hela vägen från idé till implementation. 

CIMG0016

Försiktig början

TNS-SIFO kontaktade oss 2005 och frågade om vi kunde hjälpa till att stödja utvecklingen av Orvesto. För att få en grundläggande förståelse för hur Orvesto fungerade genomförde vi en workshop tillsammans med nyckelpersoner från TNS SIFO och kom fram till några specifika flaskhalsar. En av dessa var en rapport för att hantera flerårsrapportering. Som ett pilotprojekt utvecklade vi en lösning för detta och samtidigt lärde vi oss en del om hur Orvesto fungerade. Under åren som gått har vi utvecklat olika sorters lösningar för TNS-SIFO.

Lösningen

Under andra halvan av 2007 och första halvan av 2008 utförde vi ett antal workshops och kom fram till en lösning som innebar integration av en programvara från ett brittiskt systerföretag till TNS-SIFO, ett kommersiellt designverktyg och ett scanning-verktyg och ett versionskontrollsystem skulle byggas ihop till en komplett lösning. Från och med 2008 utvecklade vi en integrerad lösning som band ihop dessa olika verktyg.

Förstudien

Integrationen med den av TNS-SIFOs systerföretag utvecklade programvaran krävde djupare analys eftersom de processer som använts inom de olika företagen skiljde sig åt. terminologin var annorlunda vilket ledde till ett möte i London där de olika termerna reddes ut och integrationspunkterna bestämdes. TNSSIFO brittiska partner var också tvungen att lägga till funktioner och expandera sitt API för att göra en integration möjlig. Den tidigare framtagna kravspecen uppdaterades också som ett resultat av dessa genomgångar.

Design & Utveckling

Trots att de flesta integrationsutmaningarna hade identifierats under förstudien ledde design-fasen till att några till upptäcktes. En prototyp utvecklades för att identifiera några ytterligare flaskhalsar (huvudsakligen relaterade till dataflödet mellan de två applikationerna). Alla APIer som användes för kommunikation mellan mellanvaran och frågeformulärverktyget testades. En grafisk prototyp utvecklades också för att ge TNS-SIFO en känsla för hur applikationen kunde fungera. Det var nödvändigt att använda olika teknologier för att utveckla olika bitar av lösningen. En plug-in för Adobe Indesign utvecklades i Javascript men huvuddelen av mellanvaran utvecklades i Microsofts DotNet-teknologi.

Framtiden

Mellanvarulösningen designades för att möteTNS-SIFO’s framtida behov. Varje komponent skulle vara utbytbar; dvs. frågeformulärverktyget, designverktyget, versionskontrollsystemet, OCR-lösningen och rapporteringslösningen (samma som frågeformulärlösningen). Det skulle också vara möjligt att använda det integrerade verktyget för andra typer tillämpningar.

Fortsatt samarbete

2009 utvecklade Gislen Software en lösning för PR-analys för PR Research. Detta var en avancerad webbaserad lösning där nyhetsartiklar importerades in i systemet och kodades. Export av data och rapporter kunde sen ske från verktyget. Lösningen levererades under 2011 och vi har sedan dess underhållit och vidareutvecklat verktyget åt TNS-SIFO.

2011 kontaktade TNS-SIFO oss och bad oss ta överunderhåll och vidare utveckling av deras medarbetarundersökningsverktyg som utvecklats av ett annat företag. Systemet byggdes för att hantera mycket stora personalenkäter för komplexa organisationer med hundratusentals anställda. Vi skickade ett team till Sverige som jobbade tillsammans med TNS-Sifo under ett par månader för att förstå och gå igenom hela lösningen. Vi utvecklade över de följande månaderna en 360 graders undersökningsmodul. Vi har sedan dess underhållit och vidareutvecklat TNS-SIFOs personalundersökningsverktyg ytterligare. All utveckling har skett med agil utveckingsmetodik, baserat på SCRUM och Extreme Programming.

Sammanfattning

Under de senaste 10 åren har Gislen Software och TNS-SIFO haft ett fruktbart samarbete och utvecklat en nära och stark relation. Att vi arbetat så effektivt tillsammans har definitivt sänkt TNS-SIFO’s utvecklingskostnader och jämfört med outsourcing till andra företag har Gislen Software’s starka svenska koppling hjälpt att minska risken för problem under outsourcing till Indien.