Under ett möte på ett kafé på Östermalm i Stockholm under våren 2012 berättade Björn Hamberg om sin revolutionerande idé om att bygga upp en lösning för att skicka gåvor via Sociala nätverk. Detta var början på vår relation till det svenska uppstartsföretaget Intreat.

intreat-springUnder de följande månaderna utvecklade vi en enkel webbprototyp där det gick att köpa gåvor med kreditkort och skicka dem till vänner. Prototypen testades under några veckor på ett par kaféer i Uppsala. Under det följande året utvecklade vi en solid serverplattform för elektroniska betalningar och en mobilapp från vilken användare kunde köpa restaurangprodukter och skicka till sina vänner via olika medier. Ungefär 30 restauranger i Sverige är nu kopplade till systemet. Men från våren 2014 har Intreat också installerat lösningen på sportarenor där åskådare kan köpa mat och dryck via appen och praktiskt taget slippa stå i kö.

Gislen Software har tagit fullt ansvar för all teknisk utveckling. Serverlösningen är utvecklad i Microsoft Dot Net-teknologi och hostas i en fullständigt redundant molnmiljö. iPhone-appen har vi utvecklat själva medan Androidappen är utvecklad av ett annat företag. Vi har använt Scrum och lösningen är mycket stabil och säker.

Intreats app är för närvarande tillgänglig för iPhone och Android. Det går både att skicka treats till vänner och bekanta eller att betala i förväg och hämta upp själv för att slippa köa.

För närvarande finns lösningen bara i Sverige, men lösningen är flerspråkig och vi räknar med att vi snart kommer att se den i andra länder också.