Philip Robinson

Styrelseledamot

Philip har en bakgrund som revisor, men har ägnat större delen av sin karriär inom brittiska finansinspektionen (FSA). Där han bland annat var chef för avdelningen för finansiell brottslighet. Sedan 2010 har han varit verksam inom olika styrelser och i rådgivande roller; Han har suttit i styrelsen för The Supreme Court, European Regulatory Policy for the Electronic Money Industry tillsammans med ett antal styrelseposter inom privat och publik sektor. Philip hjälpte till som rådgivare redan när det indiska bolaget startades men har de senaste åren tagit en mer aktiv roll och sitter nu som styrelsemedlem och besöker oss i Indien och jobbar med ledningsgruppen ett par gånger per år.