Mikael Gislén

Verkställande Direktör i Gislen Software Pvt. Ltd.

Mikael är svensk och flyttade till Indien 1993. Han har en bred erfarenhetsbas som IT-konsult i Sverige och internationellt inom olika områden. Med en bakgrund som programmerare har han utvecklat sin kompetens och framför allt jobbat med affärs- och kravanalys och IT-arkitektur och design.Under senare år har han fokuserat på hur man skall hantera kulturutmaningarna när man jobbar över kulturgränser och hur agil programutveckling bäst kan kombineras med formella kvalitetssystem (tex. ISO 9000). Mikael har en ekonomie kandidatexamen från Örebro Universitet och en Magister i informatik från Blekinge Tekniska Högskola.