Här är vår plan för att uppfylla reglerna i dataskyddsförordningen:

 • Läsa på och förstå hur dataskyddsförordningen påverkar vår verksamhet – FÄRDIG
 • Utse ett dataskyddsombud – Att behandla personliga data är inte en kärnverksamhet för vårt företag och dataskyddsförordningen kräver då inte att vi utser något dataskyddsombud.
 • Utreda vad som krävs för att vår Webbsida skall uppfylla dataskyddsförordningens krav – FÄRDIG
 • Få på plats biträdesavtal med de företag som samlar in data i relation till vår webbsida och se till att dessa uppfyller förordningen – FÄRDIG
 • Implementera ändringarna som behövs på webbsidan – FÄRDIG
 • Få på plats ett biträdesavtal med vårt indiska moderbolag för att våra svenska kunder skall kunna skriva biträdesavtal med det svenska bolaget och att vidare outsourcing till det indiska skall vara acceptabelt – FÄRDIG
 • Utreda vad vi behöver göra för att hantera personliga data om våra kundkontakter och de kontakter vi har marknadsföring – FÄRDIG
 • Ta fram ett utkast för biträdesavtal för våra svenska kunder – FÄRDIG
 • Ta fram en strategi för hur vi kan uppfylla förordningen när det gäller de tjänster vi gör för våra kunder – FÄRDIG
 • Utvärdera vilka kunder vi samarbetar med där biträdesavtal krävs – FÄRDIG
 • Revidera säkerhetsaspekter som krävs för att vi skall uppfylla dataskyddsförordningen – FÄRDIG
 • Implementera de ändringar och interna processer som krävs för att uppfylla dataskyddsförordningen – FÄRDIG
 • Slutföra och kommunicera när vi anser att vi uppfyller dataskyddsförordningen – FÄRDIG