Kategori: Personal

Oengagerad

Bristande engagemang på arbetsplatsen är ett ökande problem! Hur kan vi kan återskapa motivation och produktivitet hos våra medarbetare.

Artikeln ger värdefulla insikter för både arbetsgivare och anställda och strategier för att öka engagemanget.

Enneagrammet

Enneagramsmodellen kan hjälpa till att förbättra företagskulturen, stärka teamdynamiken och hantera affärsutmaningar på ett effektivt sätt.

Denna artikel vill hjälpa till att förstå olika beteenden och hur de kan bidra till det gemensamma bästa.

Lyssna för att förstå inte för att svara och bygg starkare relationer!

Hur kan vi använda empati, sårbarhet och medkänsla i våra samtal och förvandla enkla utbyten till varaktiga, meningsfulla kontakter?

Den här artikeln är inspirerad av John DiJulius upplysande artikel “Meet as a Stranger, Leave as a Friend”

Koncentrationsförmåga

Under de senaste 20 åren har vår uppmärksamhet minskat från 2 1/2 minuter till bara 47 sekunder, till stor del på grund av ökad teknikanvändning.

I den här artikeln går vi igenom effekterna av denna förändring, tittar på myten om simultankapacitet och föreslår hur man kan återfå fokus.

Livsbalans

Livsbalans är svårt att uppnå och Att balansera arbete och fritid fungerar oftast inte om vi inte hittar ett holistiskt perspektiv!

I denna artikel presenteras ett annat perspektiv som mer handlar om harmoni och mening. Att skilja på arbete och liv kanske inte är lösningen. Istället bör vi söka efter mening och harmoni!

Den Indiska IT-industrin har generellt hög personalomsättning. Men hos Gislen Software har vi inte det. Normalt ligger vår personalomsättning på 2-5%/år. Denna artikel försöker vi förklara varför våra anställda stannar!