Kategori: Personal

Koncentrationsförmåga

Under de senaste 20 åren har vår uppmärksamhet minskat från 2 1/2 minuter till bara 47 sekunder, till stor del på grund av ökad teknikanvändning.

I den här artikeln går vi igenom effekterna av denna förändring, tittar på myten om simultankapacitet och föreslår hur man kan återfå fokus.

Livsbalans

Livsbalans är svårt att uppnå och Att balansera arbete och fritid fungerar oftast inte om vi inte hittar ett holistiskt perspektiv!

I denna artikel presenteras ett annat perspektiv som mer handlar om harmoni och mening. Att skilja på arbete och liv kanske inte är lösningen. Istället bör vi söka efter mening och harmoni!

Den Indiska IT-industrin har generellt hög personalomsättning. Men hos Gislen Software har vi inte det. Normalt ligger vår personalomsättning på 2-5%/år. Denna artikel försöker vi förklara varför våra anställda stannar!