Kategori: Dataskyddsförordningen

Skydda dina data: Vårt åtagande för säkerhet och dataskydd när du outsourcar din utveckling

Datasäkerhet och sekretess är av största vikt speciellt vid outsourcing utanför EU. Som outsourcingföretag förstår vi ansvaret för att hantera känslig information.

I den här artikeln beskrivs vårt åtagande för datasäkerhet och sekretess.

Kommer ditt företag att uppfylla dataskyddsförordningen den 25 maj? Dataskyddsförordningen eller GDPR som den ofta förkortas blir EU lag i alla EU och EES-stater den 25 maj 2018.