BeeScanning är en unik app som utvecklats specifikt för biodlare över hela världen. Med hjälp av artificiell intelligens hittar och räknar denna banbrytande app varroakvalster, parasiter som just nu orsakar förödelse i honungsbisamhällen världen runt. BeeScannings kärnfunktionalitet bygger på fotografering av levande bin på bikupans ramar. Dessa laddas sen upp till en server där avancerad AI-analys utförs av bilderna. Lösningen kan därför analysera binas hälsa, notera bikupans status, registrera utfört arbete och hjälpa till att planera framtida uppgifter.

Kunden och produkten

BeeScanning är en globalt erkänd applikation som har fått 17 svenska och internationella utmärkelser, vilket visar på en ökad medvetenhet om binas kritiska betydelse.

BeeScanning har utvecklat en revolutionerande app för biodlare över hela världen. Den unika appen använder avancerad AI-teknik för att upptäcka parasiter, till exempel varroakvalster, som kan förstöra honungsbisamhällen. Appen gör det möjligt för biodlare att snabbt kontrollera hälsan hos bina med hjälp av en en ytterst bi-vänlig metod. Appen analyserar bikupans status och binas hälsa genom att ta bilder av levande bin på bikupans ramar, notera utfört arbete och hjälpa till att planera framtida uppgifter. Genom regelbundna inspektioner kan appen avgöra om antalet parasiter ökar, minskar eller är stabilt. Detta hjälper biodlarna att vidta åtgärder tidigt och undvika att vidta åtgärder för bikupor med bin som är resistenta mot parasiter.

Användare kan testa appen gratis under två veckor, varefter de kan välja att fortsätta med en månads- eller årsprenumeration.

BeeScanningUtmaningen

BeeScanning har utvecklat appen och AI-lösningen med hjälp av bland annat Örebro universitet. Men flera problem, inklusive användbarhet, prestanda och andra flaskhalsar, gjorde att många som prövade appen lämnade plattformen efter en tid. BeeScannings Styrelseordförande hade tidigare arbetat med Gislen Software och föreslog därför för Beescannings VD att han skulle be om vår hjälp. Det primära målet var att förbättra användarupplevelsen och effektivisera bildbehandlingen. Därför fokuserade vi på att förfina den övergripande processen för uppladdning av bilder under analys och återanalys av bikupor samt att förbättra bearbetningen av uppladdade bilder.

Lösningen

Gislen Software-teamet utförde flera viktiga förändringar och förbättringar för att förbättra BeeScannings applikation, bland annat identifierades och uppgraderades flera föråldrade bibliotek i appens kodbas. Detta banade väg för lanseringen av uppdaterade versioner med många viktiga förbättringar och förfiningar. Dessutom har vi utfört en djupgående analys av applikationens bilduppladdningsprocess och identifierat grundorsaken till förseningar och problem med uppladdningen. Vi har åtgärdat dessa problem genom att förfina logiken i kö-mekanismen för bilder och implementera dessa förbättringar i både AWS-infrastrukturen och appen. API-et för mediavalidatorn, som är avgörande för att hantera uppladdningen av biramsbilder, skapade fördröjningar vid ökad serverbelastning. Vårt team hanterade detta genom att optimera AWS-servern för att hantera den högre belastningen mer effektivt.

Vi hjälpte också BeeScanning att göra betydande förbättringar av appens användargränssnitt samt hanterade backend- och prenumerationsproblem. Vi har till och med i några fall kommunicerat direkt med BeeScannings användare för att lösa prenumerationsproblem. Dessutom hjälpte vårt team BeeScanning genom att analysera statistik i deras Google Analytics-konto. Detta bidrog till att identifiera användare och uppmuntra dem att uppgradera till den senaste versionen av appen.

Uppnådda mål och levererat affärsvärde

Vårt partnerskap med BeeScanning har förbättrat användarupplevelsen, effektiviserat uppladdningen och behandlingen av bilderna. Dessa förändringar har haft en betydande effekt på den övergripande användarupplevelsen och ökat kundnöjdheten. Vår kontinuerliga och transparenta kommunikation med kunden säkerställde att problem hanterades omgående. Kunden uppskattade detta tillvägagångssätt och uttryckte sin tillfredsställelse med samarbetet. Björn Lagerman, VD för BeeScanning, säger

Baserat på min erfarenhet av det arbete som Gislen Software har levererat, är jag övertygad om att jag vill fortsätta samarbetet med de duktiga utvecklarna och Gislen Softwares ledningsgrupp i framtiden.

Sammanfattningsvis har vårt samarbete med BeeScanning skapat ömsesidig nytta och hjälpt BeeScanning att optimera sin lösning. Vi har också tillsammans förbättrat servicen till deras användare samtidigt som Gislen Software har fått ovärderlig erfarenhet av optimering av appar och AWS miljön. Vi har också lärt oss en massa om bin!

Kontakta oss gärna om du vill veta mer eller om du vill ha hjälp med programutveckling! Du kan också kontakta BeeScanning här om du är intresserad av deras produkter, eller gå till deras webbsida och ladda ner appen!