Vi stödde MEPZ Run 2015

Vi tog initiativ till och var en av sponsorerna till MEPZ Run 2015

Chennai Marathon 2014

En stor grupp från Gislen Software deltog i Wipro Chennai Marathon den 7/12, 2014.

Agile India

Vi deltog med ett föredrag om kvalitetskontroll inom agil programutveckling

Strategiskt samarbete med e-man

Gislen Software inleder ett strategiskt samarbete med e-man.

Ramavtal med TNS-Sifo ERC

CBG Outsourcing, ett delägt bolag till Gislen Software AB och Codback AB har skrivit ett ramavtal med TNS-SIFO's affärsområde för medarbetarundersökningar (ERC) för tjänster inom projektledning, systemutveckling och förvaltning.