Agile India

Vi deltog med ett föredrag om kvalitetskontroll inom agil programutveckling